Kamaratárlat keretében emlékeznek meg az idén 450 éve született Káldi Györgyről a Somogyi-könyvtár régikönyves állományából válogatva. A tárlat Káldi György híres fordításához kapcsolódóan körkép-szerűen mutatja be az európai és magyar biblia-kiadások legfontosabb köteteit. A kiállításon végigkövethetik a látogatók a bibliafordító munkásságának és életének legfőbb állomásait.


Noha ma az első magyar nyelvű katolikus Biblia készítőjeként ismeretes, Káldi György tevékenysége ennél jóval sokrétűbb volt. Mint az életútjából kitűnik, számos, a jezsuita rendben szokásos feladatkört ellátott (gyóntató, lelkivezető, a provinciális segítője stb.), emellett diplomáciai feladatokat is teljesített, valamint irodalmi alkotóként is ismert volt. Káldi Bibliájának kiadása komoly nyomdászati feladatnak minősült, hiszen egy több mint ezer oldalas kéziratról volt szó, és a kiadvány nagy jelentőséggel bírt a magyarországi
katolikus egyház számára, így mind a papír, mind a betűk minőségére ügyelni kellett.

A bibliafordítás eredeti kéziratán Káldi pontosan megjelölte, hogy mikor kezdte a munkát, és mikor fejezte be. Így tudható, hogy 1605. október 11-én fogott bele a fordításba (az Újszövetséggel kezdve), és 1607. március 27-én ért a végére. Kevesebb mint másfél évre volt tehát szüksége a Biblia teljes szövegének a lefordításához – ami az utókor szemében elég sok kérdést vetett fel.

A tárlat egyik központi eleme a könyvtár régikönyves állományának egyik értékes darabja, a Szent Biblia: az egész keresztyénségben bé-vött régi deák bötűből / magyarra forditotta ’ Jésus-alatt Vitézkedö társaság-béli nagy-szombati Káldi György pap. Megjelent: Bécs; A Kolóniai Udvarban, Formika Máté, 1626. Emellett jeles és nevezetes bibliafordítások és érdekességek gazdagítják a látnivalók sorát. Így például a polyglott, azaz többnyelvű bibliák közül az egyik legkülönlegesebb: Biblia sacra polyglotta. Somogyi Károly bejegyzése szerint a munka nagyon ritka, csak 10–12 példány látott belőle napvilágot.

A kamaratárlat egészen október 4-ig megtekinthető a Somogyi-könyvtár földszinti kiállítóterében.