300 éve jelent meg Bél Mátyás: Hungariae antiquae et novae prodromus című műve, amelyet Nürnbergben adtak ki 1723-ban. A kamarakiállítás bepillantást nyújt egy nagyszabású Magyarország honismereti mű születésének alkotói folyamatába.


Bél Mátyás a 18. század egyik legjelesebb tudósa, a magyar történetírás és oktatás meghatározó alakja. Több évtizeden át dolgozott egy monumentális, egész Magyarországot minden szempontból átfogó átfogó mű megírásán. Somogyi Károly könyvtárában minden olyan példány megtalálható volt, melyekkel nyomon követhetjük e nagyszabású munka alakulását, a vázlattól a többkötetes kész művekig. E kötetekből válogattak következő kamarakiállításukhoz a könyvtár munkatársai.

Bél Mátyás annyira kiemelkedő alakja a magyar tudománytörténetnek, hogy a Somogyi- könyvtárnak a magyar könyvnyomtatás 550. évfordulójára szánt nyári nagy kiállításán is külön figyelmet szentelnek majd neki és műveinek.

A kamaratárlat egészen szeptember 6-ig megtekinthető a könyvtár III. emeletén.