Július 13-án nyílik meg a Somogyi-könyvtár nagy nyári kiállítása, amely ezúttal az 550 éves magyarországi könyvnyomtatás történetét mutatja majd be. A tárlatot ünnepélyesen megnyitja: Dr. Hegyi Ádám Ph.D., habil., egyetemi docens, SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék munkatársa. A megnyitó műsoron zongorán közreműködik Nagy Gerda.


A magyarországi könyvnyomdászat története a Budai krónika 1473-as megjelenésével indul; a Somogyi-könyvtár régi könyves állományából válogató nyári nagykiállítás az 550 éves magyarországi könyvnyomdászat történetének állít emléket.

A 15. századra az írásbeliség fejlődésével megnőtt a társadalmi igény a könyvek sokszorosítására. Gutenberg találmányának lényege elsősorban a betűk sokszorosítása, amely lehetővé tette a szövegek kiszedését, majd kézisajtó segítségével lehetővé vált mindezekről több, azonos példány készítése. Így jelenhetett meg a kézzel írott könyvek után a nyomtatott könyv, amelynek nagy szerepe volt az információ terjesztésében.

A bibliotéka nyári kiállítása tehát elsősorban a hazai nyomdászat történetére fókuszál, de röviden betekintést nyerhetünk az európai nyomdászat történetébe is – a tárlaton látható reprezentatív kötetek ékesszóló bizonyítékai annak, hogy a magyar törekvések szinte a kezdetektől jelen voltak a kontinens szívében. A tárlat foglalkozik a nyomdászattal mint új hivatással, hogy hogyan terjedt el a különböző kiadói- és nyomdászjelvények használata. Híres szegedi nyomdászok munkásságába ad betekintést mint Grünn Orbán vagy Burger Zsigmond.

Gutenberg találmánya a tudományos fejlődést is forradalmasította, a korábban elszigetelten tevékenykedő tudósok gondolatai hamarabb és messzebbre eljutottak a művelődni vágyó emberekhez. Magyarországon valódi tudományos fejlődés csak a 16. század után kezdődött el. A gombamód szaporodó nyomdák mind küldetésüknek tartották a tudományos tartalmú könyvek terjesztését is. A jelentősebb műhelyekből kikerült termékeken keresztül nyomon követhetjük az egyes magyar tudományágak kialakulását.

Ma egyetlen könnyed kézmozdulattal bárki elindíthat egy nyomtatási folyamatot, ám az igényes tipográfia továbbra is magasan képzett, igényes szakemberek munkája által valósul meg Szeged korszerű nyomdáiban is.

A kiállítás megrendezését Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottsága az Idegenforgalmi támogatási keretből nyújtott hozzájárulásával segítette. Az installációhoz különböző nyomdászati eszközökkel pedig a szegedi Print Shop Kft. járult hozzá.

A kiállítás 2023. október 4-ig megtekinthető a Dóm téri épület földszinti kiállítóterében.