Mi is többször beszámolhattunk már arról, hogy Ferenczi Ferenc polgármester ideje alatt, milyen jelentős fejlesztések valósultak meg Tiszaszigeten. Ő nem az a polgármester, aki irodájából irányítja a települést, ha kell, fizikai munkában is segítségére van a közösségnek. Ajtaja mindenki előtt nyitva áll, akár irodájában, de még otthon is meg lehet keresni. Mégis olyan hangok ütötték fel a fejüket a faluban, melyek elégedetlenkednek. A problémákat nem személyesen hajlandók megbeszélni, hanem a település közösségi oldalán osszák meg inkább. Hírportálunk megkereste a polgármestert, aki részletesen válaszolt az ott feltett kérdésekre.


Ferenczi Ferenc polgármester elmondta, érdekes felvetéseket tartalmazott lakótársa posztja, mely a közösség Facebook csoportjában jelent meg. Ez több témakört is érintett, melyek kapcsán érdemes az érveket pro és kontra ütköztetni, melyek után mindenki szabadon véleményt formálhat.

„Mint tősgyökeres tiszaszigeti lakos hiányolom, hogy nem kapunk megfelelő tájékoztatást a helyi közügyekről.”

Csak halkan jegyzem meg, 2019-től napjainkig több mint 40 darab a kiadott polgármesteri hírlevelek száma, míg az aktuális információkat tartalmazó Facebook bejegyzések, mely időnként elég hosszúra nyúlnak a hiteles tájékoztatás érdekében, több százra tehetőek. Ezeknek mind a helyi közügyek voltak a fő témái. Megjegyzendő az is, hogy a közmeghallgatás sem maradt el egyik esztendőben sem – mondta a polgármester.

„Nem jönnek az Uniós pénzek”


A 2023. júliusi Polgármesteri Hírlevél tartalmazta azt az információt, melyben az Uniós és hazai forrásból megvalósítandó projektjeink aktuális állapotáról számolok be. Ezek: a Tornacsarnok építése, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Sziget lakóparkban útépítés, Aktív Sziget építése. Ez a településre „nem érkező” forrás közel 900 millió forint. Valószínű, hogy ez a tény elkerülhette annak, vagy azoknak a figyelmét, akik ezt sérelmezik.

„A beadott pályázatokban vállalt munkahely teremtési lehetőség nem valósult meg”


A 2023. februárjában megjelent az a Polgármesteri Hírlevél, melyben bemutatásra került 4 db szociális szövetkezet pályázata, melyekben összesen 28 fő 54 hónapig történő foglalkoztatása valósult meg, akik elsődlegesen a közfoglalkoztatottakból, álláskeresőkből kerültek ki. Véleményem szerint hamis tényállítás, hogy nem valósult meg a vállalt munkahelyteremtés. Érdemes ezeket a hírleveleket figyelmesen elolvasni, és értelmezni – jegyezte meg Ferenczi Ferenc.

„Közmunkások száma is leépítésre került Tiszaszigeten.”

Jövőbe tekintve ekkora „sületlenséggel” ritkán találkozik az ember. Gondoljunk csak bele, hogy abból a pénzből, mennyire lehet megélni. Nyilván való az, hogy senkinek sem az az érdeke, hogy élete végéig közmunkában maradjon. A közmunkások egyszerűen családjaik jobb megélhetése miatt helyezkedtek el a munkaerő piacon.

„A közelgő falunap alkalmából közmunkás hiányában toborozni kellett a lakosságot a főtér takarítása érdekében”


Ezzel a mondattal sem tudok mit kezdeni, Tiszaszigeten az elmúlt években számos sikeres közösségi munkát valósítottunk meg, amelyek kis településünk „védjegyévé” váltak. Abba is érdemes belegondolni, hogy milyen nemes dolog az, ha egy közös ügyért a faluból többen mozdulnak meg – szögezte le a polgármester.

„Egy két utcával odább az ingatlanok nagy része előtt áll a gaz. A csapadékvíz elvezetés siralmas. Az átereszek el vannak tömődve. Ki nézi, ki felel érte?”

Azt gondolom, van igazság a felvetésben, de nem lehet általánosítani – vélekedett. Az árkok, átereszek, ingatlanok előtti területek tisztántartása az ingatlantulajdonosok feladata. Ezt minden Tiszaszigeten élő tudja. Panasz, helyszíni bejárások kapcsán rendszeres kerül felszólítás kiküldésre a problémás helyszínek tulajdonosaihoz.

„Úgy tűnik nincs pénz a kasszában. Akkor nem kéne falunapot tartani több millió forintért! Falunapra elköltünk 2.500.000 forintot”

Ferenczi Ferenc ennél a pontnál leszögezte, a Falunap költségei az eredeti éves költségvetésbe beépítésre kerületek. Mivel valóban szűkös a keret, az Ószentiván Szociális Szövetkezet közel 2 millió forint értékben vállal át költségeket, illetve nyújt anyagi segítséget. Így megtartható az év legfontosabb közösségi rendezvénye, de nem megborítva gazdálkodást.

„2023. 07. 25 napján megtartott rendkívüli nyilvános ülés szerint 7.000.000 forintos hosszú lejáratú hitelt tervez felvenni az önkormányzat”,

Az új tornacsarnok közműellátásához kapcsolódó hitelfelvétel beépítésre került a 2023-as év költségvetésbe – magyarázta Ferencz Ferenc. Szerettük volna elkerülni, de a biztonságos működés érdekében elkerülhetetlen felvétele. Az, hogy ez technikailag nem tavasszal történt, egyik legfontosabb oka egy remélhető kamatmegtakarítás. 2023. augusztus 08-tól megkezdhető lesz a sziget lakóparkban található önkormányzati tulajdonú közművesített telkek értékesítése. Erre bruttó 7.00.000 forintos darabáron van lehetőség. Vagyis, ha februárban felveszi önkormányzat a hitelt, akkor szeptember végéig többszázezer forint összegű kamatot kellett volna visszafizetni.

Hozzátette:

Remélve, hogy a telkek kedvező eladási ára, valamint Tiszasziget esetében igénybe vehető falusi CSOK vonzó lesz a kisgyermekes családok számára, már két telek értékesítése esetén is eltekinthetünk a hitelfelvételtől, vagy az rövid időn belül visszafizethető.


„Kérem, az illetékest nyilatkozzon, miért van a tiszaszigeti Agrárpark területén több mint egy hónapja
nagyobb mennyiségű tűzifa tárolva rönkökben”


Oka egyszerű és emberi. Az elmúlt évek során a település szociális tűzifájának egy részének tárolási céllal tudtuk letárolni a volt TSZ telepen, illetve több éve ingyenes mérünk a Tiszasziget Tüzép tulajdonát képező „kis” mázsán. Tehát, amikor a település kérte a segítséget, akkor kaptunk, azt gondolom ez visszafelé is érvényes. Mivel azonban időközben kiderült, hogy a Magyar Kincstár állásfoglalása szerint az Agrárparkban csak a mérleget használhatja a vállalkozás, az ott levő faanyag elszállításra kerül, illetve a családokat segítő téli adományként fog egy része ottmaradni. Azt, gondolom – hangsúlyozta a polgármester –, hasonló helyzetben a kérdést feltevő is így cselekedett volna.

„Még tervezetnek is rossz az Agrárpark területének és a felsorolt helyiségeknek és eszközöknek bérbe adása még bérleti díj ellenében sem a Tiszaszigeti Tüzép Kft. részére, aki tevékenysége során heti 4-6 db megrakott kamion fát szállítana az Agrárpark területére.”

Sajnos ennél a pontnál, egy nagyon rossz hírrel kell kezdenem, ugyanis ez a kérdés már nem aktuális – mondta a polgármester. A Tüzép tulajdonosa – mindazok ellenére, hogy a Magyar Államkincstár engedélyezte, hogy az Agrárparkban található digitális hídmérleget használja –, úgy döntött, hogy a sok hercehurca eredményeképpen Újszentivánra teszi át telephelyét. Sikerült tehát elüldözni egy vállalkozást településünkről.

Ferenczi Ferenc nyomatékosan kihangsúlyozta:

A képviselő-testületi tagoknak egy teljes közösség érdekét kell előtérbe helyezni, de a kérdés feltevője csak a sajátját nézte. Megjegyezte, a Temesvári utca állami út, ha bármi probléma lett volna a fát szállító kamionok közlekedésével, megtiltotta volna.


Úgy gondolja, hogy akik ezt kiagyalták:

  • esetleg kifizetik majd a szállítási díjat a családok helyett a tűzifa, építőanyag kapcsán, hiszen idáig ez ingyenes volt az itt élő családok számára
  • esetleg befizetik az önkormányzathoz az elmaradt iparűzési adót
  • foglalkoztatják az esetlegesen munkájukat elvesztőket
  • vagy a szociális tűzifa esetében elvégzik majd annak kályha készre vágását és kiszállítását


„Elengedhetetlenül fontosnak tartotta a települést elkerülő út építését”

Ezek után erre a kérdésre, már csak tiszteletből válaszolok. Ebben az esetben is, elkerülhette lakótársam figyelmét az a 2023. januári Polgármesteri hírlevél, melyben beszámoltam az elkerülő út előkészítéséről: Tiszasziget Község Önkormányzata ezért benyújtotta támogatási igényét a Csongrád-Csanád Megye pályázat előkészítő alap terhére. A projektkérelem támogatásban részesült, és elkészülhetett az elkerülő út engedélyes terv szintű dokumentációja, mely elengedhetetlenül fontos alapját képezi egy későbbi, konkrétan már építést megcélzó pályázatnak.”

Remélem, hogy a kérdésekre, kielégítően tudtam válaszolni. Bízom abban, hogy ez az eset, mindenkinek tanulságul szolgál, és a jövőben másképp próbálják megbeszélni azon kérdéseket, döntéseket, melyekben nem látnak tisztán – zárta szavait a polgármester.