A Szegedi Tudományegyetem az EFOP-2.2.19-17-2017-00025 azonosítószámú projektben a járóbeteg ellátáshoz, szakrendelésekhez kapcsolódó műszer és eszközpark fejlesztését és a 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. szám alatti centrum járóbeteg szakellátás infrastruktúrájának korszerűsítését valósította meg. A projekt a Széchenyi 2020 programban, 244,73 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00025 azonosítószámú projekt eredményeként a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó szakrendeléseket érintő műszer és eszközparkot fejlesztették, korszerűsítették. A projekt keretében csaknem 170,3 millió forint értékben történtek eszközbeszerzések, többek között gasztroenterológiai vizsgálótornyok, kardiológiai és nőgyógyászati ultrahangok, ABPM, EKG holter rendszer, Tympanométer, illetve vizsgálólámpák és orvosi rendelői bútorok. Kiemelendő, hogy új, korszerű panorámaröntgent, fogászati kezelőszéket, továbbá elektroterápiás masszázskádat, illetve mágnes- és ultrahang terápiás készülékeket is beüzemeltek.

A projekt során épület infrastruktúra fejlesztés is történt a Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. szám alatti) telephelyén, melynek keretében járóbeteg szakellátást szolgáló orvosi rendelők, szakrendelők újultak meg 63,49 millió forint értékben. A kivitelezés során a szájsebészeti szakrendelőt a mai kor igényeinek megfelelően korszerűsítették, továbbá a kardiológia szakrendelőt, a nőgyógyászati szakrendelőt, illetve a gasztroenterológiai szakrendelés helyiségeit festették ki.

A szakrendelések betegforgalmi adatait figyelembe véve, a lakosság szükségleteihez alkalmazkodó fejlesztések eredményeként a projekt keretében modern eszközök álltak a járóbeteg ellátás szolgálatába, ezzel is erősítve a lakosságközeli ellátások körét, tervezhetőbbé és magasabb színvonalúra emelve a szakellátást.

SZTE