A tanév végével kezdetét veszi a nyári gyermektáborok időszaka, ezalatt a táborszervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az üdültetés egészségügyi követelményeire. Ennek részeként a szervező köteles bejelenteni a 3-18 éves korosztály táboroztatását az illetékes járási hivatal felé – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal.

Idén is számos szervezett nyári tábor közül válogathatnak a szülők, ha minőségi programokkal, biztonságos körülmények között szeretnék tudni a gyermeküket a szünidő alatt. A gyermekek biztonsága érdekében a szervezett táborokra speciális közegészségügyi szabályok vonatkoznak, amelyeket minden szervezőnek be kell tartania.

Kifejezetten a táborszervezőkre vonatkozó fontos szabály, hogy a tábort nyitásuk előtt legalább 6 héttel írásban be kell jelenteniük a tábor helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál.

Amennyiben a táborozás vándortábor jellegű, a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalt kell értesíteniük. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, a résztvevők várható számát, valamint a tábort szervező személy nevét, elérhetőségét.

Fontos szabály, hogy a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas, ezt a gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozattal igazolnia kell.

A táboroztatás közegészségügyi követelményeit a 12/1991. (V. 18.) NM, valamint a 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM rendeletek és mellékleteik tartalmazzák.