A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén is folytatódott a fogvatartottak művészetterápiás reintegrációs projektje. Ezúttal a részvevők a „Hét főbűn” sajátos adaptációját vitték színpadra az ország hét büntetés-végrehajtási intézetében.

Az idén a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósuló, több elemből összeállított, intézeteken átnyúló terápiás projekt a 2023-as évben a „Művészetterápiás módszerek és eszközök alkalmazása, az egészségtudatosság kialakítása és fejlesztése, valamint a resztoratív mediáció bevezetése a büntetés-végrehajtásban” elnevezést kapta.

A kiemelt projekt egyik eleme a „Hét főbűn” – a művészetterápia tükrében. Idén követve a korábban kitűzött, pozitív irányt – Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész támogatásával – folytatódott a tavalyi évben is sikeresen megvalósult drámai program sorozat. A projektbe bevont fogvatartottak különböző egyházi főbűnöket színpadra állítva mutathatták meg a bennük rejlő alkotókészséget, kreativitást, amely az alkotási folyamat során önsegítő és érzékenyítő módon tört utat magának.

A börtönszínház az alábbi intézetekben valósult meg:
1. A kevélység – Kalocsai Fegyház és Börtön
2. A fösvénység – Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Baracska
3. A bujaság – Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
4. Az irigység – Szegedi Fegyház és Börtön
5. A torkosság – Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
6. A harag – Fiatalkorúak Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököl
7. A jóra való restség – Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A zenei anyag elkészítését a Váci Fegyház és Börtön és a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tudhatta magáénak.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának projektjében megvalósuló „Hét főbűn” – a művészetterápia tükrében elnevezésű programelem részeként, a művészetterápiás programok eredményes megvalósításához, a képzőművészeti alkotásokhoz, a színdarabok összeállításához szükséges rajzeszközök, valamint egyéb eszközök beszerzése is megtörtént, melyek garantálták a programok színvonalas megvalósítását.

A programba bevont fogvatartottak az alkotási folyamaton keresztül – valamint a projekt témája kapcsán – képessé váltak olyan mélységig önmagukba tekinteni, olyan hibáikkal is szembenézni, mellyel korábban nem volt bátorságuk, vagy nem találták azt a csatornát, amin keresztül kifejezhették volna érzéseiket, gondolataikat.