December 22-ére, az év legrövidebb és legsötétebb napjára, 13:00-ra hívta össze Bodó Imre polgármester az idei utolsó képviselőtestületi ülést Újszentivánon. Stílusosan „Jó estéttel” is köszöntötte az összegyűlteket. Már az időtartam is eleve kötött volt, mert 14:30-kor a Civil házban már családi jóga volt meghirdetve. Az alkalom alapos előkészítettsége és a körültekintő szervezés mind azt sejtette, hogy nem várható valódi érdemi párbeszéd vagy a lakosok alapos és őszinte tájékoztatása. Sajnos az ülés lefolyása valóban ennek megfelelően alakult.


A lakosság részéről rendkívül gyér érdeklődés kísérte az eseményt. Tavaly év végén még teljesen megtelt a nagyterem, most összesen, ha 30 embert lehetett megszámolni a képviselőkkel és a sajtó képviselőivel együtt. Az idősebb korosztály alig képviseltette magát, ami azért érdekes mert sokan igen aktívak politikai téren, figyelemmel követik a helyi politikai történéseket. Binszki Olivér képviselő támogatói, az „Újszentiváni Civil Kontroll” facebook csoportban igen aktívan írogatók voltak legnagyobb számban jelen. A csoport saját kamerával is rögzítette az eseményeket. A sajtó részéről megjelent a Szegedi Városi Televízió, a szeged.hu portál újságírója és a Szeged a Mindenem hír portál. Polgármester úr többször is kiemelte mennyire örül annak, hogy Szeged város ilyen élénken érdeklődik a helyi politika iránt. Bár azt is hozzátette, valószínű a szegedi kötődésű politikusokat fogják dicsérni.

Az ülésre polgármester úr késve érkezett. A napirendi pontok elfogadása előtt Binszki képviselő úr? azonnal felszólalási jogot kért és kapott, azzal kapcsolatban, hogy a Tölgyfa óvoda és bölcsőde 7 millió forinttal kevesebb normatív támogatást fog kapni jövőre- Ezzel kapcsolatban indítványozta egy vizsgálóbizottság felállítását, melynek kérte, hogy külső tagja Szentesi Nagy Edit legyen. Javaslatát az ötök (Tóth Zoltán, Talpai János, Dunai József, Tarjányiné Piroska és a polgármester) vita nélkül leszavazták. A következő felszólaló Vörös László képviselő volt, aki nehezményezte, hogy a valószínű igen sok közpénzből kiadásra kerülő Újszentiváni Naplóban őt és képviselőtársát Binszki Olivért félrevezető módon, hamisan állítják be. Felelőtlennek és alkalmatlannak tüntetik fel, míg az ötöket fényezik és a magasba emelik. Szerinte ez nem köztájékoztatás, hanem politikai kampány a falu pénzén. Bodó Imre válasza erre az, hogy ő a kampány során rengeteget pénzt fektetett be és valakik akkor lefestették a választási plakátjait, ezzel komolyt kárt okozva neki. Az összefüggést a két téma között nem fejtette ki, ezt továbbra is költői homály fedi, de sejtetése szerint Szeged városhoz köthető politikai erők is állhatnak akár a plakátfestés mögött, hiszen a meghallgatáson is jelen van a televízió és a szeged.hu is.

Bodó Imre most is alkalmazta régi taktikáját, hogy amikor valaki vitázni kezd vele, azonnal átvált tegezésre. Így viselkedik Binszki Olivérrel, Vörös Lászlóval és a lakosság közül felszólalókkal is. Komikus jelenet volt, amikor Vörös Lászlót barátjának nevezi a polgármester úr, azon az alapon, hogy egy lottózóba járnak. Ezt a tényt, mármint a barátságot, Vörös László finoman és határozottan visszautasította. Ezen a ponton kezdtek először elszabadulni az indulatok, a lakosság részéről spontán bekiabálások kezdődtek el. A polgármester nem tudta ezeket kezelni, az emberek egymást csitították, abban a reményben, hogy érdemi és valós információ is el fog még hangzani a hátralevő szűk egy órában. A napirendi pontokat, mint programpontokokat ekkor még el sem fogadták.

Felkerül témának a helyi roma önkormányzat vezetőjének újszentiváni házrész tulajdona mellyel kapcsolatban az önkormányzat bejelentette vételi szándékát. Az eredeti terv szerint a testület a benyújtott 14 millió forintos eladási ajánlat elfogadásáról döntött volna, de Binszki Olivér szempontjai alapján a napirendi pontot a polgármester úgy kérte változtatni, hogy csak arról döntsenek, hogy megfontolják a vételt, további tájékozódás után. Ebben a kérdésben is elszabadulnak az indulatok. A polgármester szerint megvenni kívánt osztatlan közös tulajdon az a része az épületnek, amely közművel rendelkezik, és ő úgy tudja soha nem volt hirdetve az interneten 11 millió forintért. Binszki Olivér megjegyzi a vételi szándékkal egyet ért, de szerinte 3 millió forintnál nem ér többet az épületrész és közben az internetről kinyomtatott hirdetést lobogtatta. Az eladó jelezte, a polgármester szerint, hogy be fogja perelni Binszki képviselőt személyes adatokkal való visszaélés miatt. A polgármester indoka az épületrész megvásárlása mellett, hogy az ingatlanban tájház alakítható ki, ahol a közös múltunk!! emlékeit őrizhetjük majd. A napirendi pont módosítását az ötök vita nélkül elfogadták.

A következő pontban mind a hét tagja a képviselőtestületnek megszavazta a Tölgyfa óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát és oktatási programját.

A leader pályázat önerejének megszavazása kapcsán Binszki képviselő hozzászólásában megkérdezte, hogy ha Szeged város 46 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt kap jövőre a BYD kínai elektromos járműgyár épülése kapcsán, ebből Újszentiván, hogyan szeretne profitálni, mi a polgármester úr terve ezzel kapcsolatban. Válaszában Bodó Imre kiemeli, hogy a helyi vállalkozók minden szempontból kiemelt helyen vannak és számára elsődleges prioritással bír az ő támogatásuk. Hozzáfűzi továbbá, hogy egyszer régen, amikor országgyűlési,képviselő volt, akkor a NIF Zrt elkészítette a Szeged várost elkerülő út egy változatának tervét, amely a mai napig megvan valahol, csak le kell porolni és akkor szerencsés csillagállás esetén ez egyszer majd megvalósul és abból Újszentiván majd profitálhat is esetleg. Itt újra elszabadulnak az indulatok. Nem meséket szeretnének az emberek, hanem azt látni, hogy a polgármester gondos gazdaként igazgatja a települést, forrásokat hoz és szakszerűen, átlátható módon gazdálkodik a közpénzekkel – mondták többen. Az adok kapok során újra felmerül a helyi újság méltatása, mely egyesek szerint tüzelőnek alkalmas, másnak nem. Közben a lakosok egymással is vitába keverednek, mert egyesek hangos beszédükkel a videofelvételt zavarják. A következő szavazásnál szemmel láthatóan már a képviselők sem tudják, miről is kéne szavazni, de szerencsére a polgármester úr alaposan elmagyarázza, hogy még mindig az ingatlanrész vásárlási szándék módosításáról kellene szavazni.

Következő pont a faluban lévő gyermek és felnőtt játszóterek lezárása és felülvizsgálata, ahol újabb nézeteltérés alakul ki. Itt a polgármester az altatás stratégiáját próbálja bedobni, egy kusza, meseszerű történettel húzza az időt, kioktató stílusban, hogy mindenki megértse, mennyire komoly témáról is van szó. A lényeg, hogy január elsején lezárják a játszótereket és megpróbálják előkeresni a tanúsítványokat, ha nem találják, akkor ígéretük szerint felülvizsgáltatják a játékokat.

Ezután a nem megfelelőket leszerelik. Az új játszótér pályázattal kapcsolatban a csúszást nem kommentálta, a közel egymillió forintos bírságot pedig igyekezett azzal magyarázni, hogy ezt csak az önkormányzatra lehetett kiszabni, senki másra, de ne aggódjunk mert a kifizetése után a közbeszerzési szakértőn, Géczi Józsefen, be fogják hajtani és semmi ok az aggodalomra, minden a legnagyobb rendben. A jelenlévőket ez, érthető módon, egyáltalán nem nyugtatja meg, inkább kérik, hogy vegyék bele a jegyzőkönyvbe, hogy a polgármester hazudik. Innen már a közmeghallgatásnak kellene következnie, de az alig kezelhető indulatos kiabálás közepette polgármester úr közli, hogy a további kérdéseiket be lehet dobni az urnába (???) és inkább jöjjenek holnap betlehemi lángot fogadni, majd bezárja az ülést.

A képviselőtestületi ülés és az elmaradt közmeghallgatás leginkább egy cirkuszhoz hasonlított. Sajnos mára egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi polgármester, képtelen összebékíteni a szétszakadt falut, csak tovább mélyülnek az ellentétek és megszilárdulnak a szekértáborok. Látható, hogy Binszki Olivér körül kialakult egy baloldali beállítottságú, főként fiatal asszonyokból álló, indulatokkal teli csapat. A csoportok körül falak nőnek, a normális közbeszéd esélye csökken, a sumákolás, a hamisított valóságon alapuló kommunikáció és a konfliktuskezelés hiánya miatt. Szeretném itt idézni a Mindenségit Youtube csatorna egyik podcastjában hallott konklúziót: ”Azt hiszem nagyon keményen kéne dolgoznunk, ahhoz, hogy ennél rosszabb legyen.”