Fejlesztik Balástyán a Csudavilág Óvodát, új foglalkoztató, kiszolgáló helységek, diétás konyha és új játékelemek is részei a most kezdődő bővítési munkálatoknak – közölte az önkormányzat.


Mint írták, a Balástya Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázaton TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00007 azonosító számmal 83,10 millió forint, 100%-os támogatást nyert. A projekt költségeit az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza. A beruházás munkáit a nyílt, hazai közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező, a budapesti székhelyű GÉPÉPVILL Kft. végzi.

A települési óvoda épülete jelenleg nem tudja teljesíteni a kialakítása óta megváltozott igényeket és követelményszintet, ezért szükséges a gyermekek létszáma szerinti alapterület növelésének megoldása. A gyerekek földszinti elhelyezésére IV. foglalkoztató terem valósul meg a pályázati támogatással, a vezetői iroda, orvosi elkülönítő és egyéni fejlesztő helyiség megszüntetésével, valamint a zsibongó-közlekedő tér szélességének csökkentésével. Továbbá az új foglalkoztató teremhez öltöző, mosdó és raktárhelyiség is készül. A földszinten megszűnő három helyiség az épület padlásterében kap helyet, a padlástér beépítésével. Az épület korábbi átalakítása miatt a padlástérbe kiépített lépcső vezet. Hűtő-fűtő klíma telepítésével elkerülhető a meglévő fűtési rendszer megbontása. A fejlesztéssel érintett összes hasznos alapterület 286 m2. Az óvoda átalakítása miatt az udvaron új játékelemek is helyet kapnak, és mesterséges öntöző rendszer kiépítése történik.

A települési bölcsőde sem tudja a kialakítása óta megváltozott körülményeket, szükségleteket teljesíteni, ezért az épületen belül diétás konyha kivitelezése történik meg a pályázat támogatásával. Az épületgépészeti átalakítást és a padlóburkolat cseréjét is érinti a beruházás. Továbbá az udvaron új játékelemeket is elhelyeznek, és részlegesen mesterséges öntöző rendszert építenek.