A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) új Versenystatisztikai adatbázist adott közre, amely könnyen és átlátható módon segíti a piaci verseny mélyreható elemzését. A piaci verseny erősítése támogatja az árstabilitás elérését, a hosszú távú fenntartható gazdasági felzárkózást és a fogyasztói jólét növekedését. A Versenystatisztikai adatbázis az átláthatóság növelésével, a kutatások erősítésével és a gazdasági döntések jobb megalapozásával hozzájárulhat a verseny fokozásához – tájékoztatta az MNB szerdán a Szeged a Mindenem hírportált.

A piaci verseny erősítése támogatja az árstabilitás elérését, a hosszú távú fenntartható gazdasági felzárkózást és a fogyasztói jólét növekedését. Az elmúlt két évben Magyarországon makrogazdasági szinten jelentős profitnövekedés ment végbe, ami hozzájárult az árak gyors emelkedéséhez. A profit hajtotta infláció jelensége ráirányította a figyelmet a piaci szerkezetek vizsgálatának fontosságára. A verseny alacsony intenzitása ugyanis magasabb árakat, alacsonyabb gazdasági növekedést és kisebb fogyasztói jólétet eredményez. A megfelelő mértékű piaci verseny ezért kiemelt feltétele az árstabilitás elérésének, a fenntartható felzárkózás megvalósításának és a fogyasztói jólét növelésének.

Az MNB és a GVH együttes erőfeszítéssel frissítette és kiegészítette az egyedülálló Versenystatisztikai adatbázist, melynek révén 80 darab, a gazdasági versenyt jellemző mutató válik elemezhetővé a 2003–2021-es időszakon, ágazati bontásban. Ennek eredményeként az egyes ágazatok időbeli fejlődése, illetve a különböző ágazatok összevetése is vizsgálható. Az adatbázis egységes szerkezetben és ingyenesen biztosít lehetőséget a kutatók, a gazdasági szereplők és a szélesebb nyilvánosság számára egyaránt, hogy mélyebben megértsék a magyar piacok versenykörülményeit, azok időbeli változásait, illetve ezek hatásait többek között az árszínvonalra, a vállalati jövedelmezőségre, a kutatás-fejlesztésre és a termelékenységre. Az adatbázis publikálása jól illeszkedik mindkét intézmény alapfeladatai közé. A hazai ágazatokon belüli és azok közötti verseny eddigi legrészletesebb adatbázisa az átláthatóság növelésével erősítheti a vállalatok közötti versenyt, ami hozzájárul az árstabilitás eléréséhez, a fenntartható felzárkózáshoz, valamint az adatalapú társadalmi és közgazdasági diskurzushoz és döntéshozatalhoz.

Az adatbázis a GVH honapján érhető el:
https://www.gvh.hu/gvh/versenykultura_fejlesztes/gvh-mnb-versenystatisztika-adatbazis/gvh-mnb-versenystatisztika-adatbazis