A Magyar Nemzeti Bank közzétette a pénzügyi digitalizáció aktuális állapotáról, a globális és a magyar FinTech ökoszisztémáról, valamint a hazai banki és biztosítói szektor digitalizációs szintjéről szóló új FinTech és Digitalizációs jelentését. A pénzügyi szolgáltatások digitalizációja megkérdőjelezhetetlenül erősödik, melyet az Európai Unióban a szabályozási környezet is egyre jobban támogat. A hazai FinTech szektor töretlen bővülésével immár több, mint 170 aktív FinTech vállalkozás van hazánkban. A hazai bankok és biztosítók egyre jobban elköteleződtek a digitális transzformáció mellett, de a Covid időszakot követően a digitalizációs fejlődés üteme némiképp csökkent. 


Nemzetközi szinten folytatódott a digitális pénzügyi megoldások terjedése, azonban az egyes korosztályok közötti eltérő ügyféligények miatt a pénzügyi szolgáltatóknak a fizikai és online csatornák párhuzamos és egyben kényelmes igénybevételének biztosítására érdemes törekedniük. A digitális fejlesztések között mind a FinTechek, mind az inkumbens szereplők vonatkozásában továbbra is kiemelkedő fontosságú a kiberbiztonság kérdésköre, mely területen a fejlett technológiák erősödő igénybevétele mellett zajlik a küzdelem a rosszindulatú támadók ellen. Az Európai Unió átfogó megközelítésben, a Digitális Pénzügyi Szabályozási Csomag elfogadásával igyekszik utat nyitni a fejlett technológiák pénzügyi szektorba való beépülésének, ami a várakozások szerint hozzájárul majd egy innovatívabb és versenyképesebb uniós közös piac működéséhez.

A hazai FinTech ökoszisztéma fejlődése töretlen, és már több, mint 170 FinTech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat van Magyarországon. A hazai FinTech cégek között meghatározó szerepet töltenek be a mikro- és kisvállalatok, amelyek többsége az elmúlt években nyereségesen tudott működni a pandémia keltette gazdasági bizonytalanságok ellenére is. A hazai innovatív vállalkozások többsége továbbra is – a bankokkal, biztosítókkal partnerségben – pénzügyi szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval, fizetési szolgáltatásokkal, valamint adatelemzéssel és üzleti intelligenciával foglalkozik.

A hazai bankok digitális fejlettsége továbbra is erősödik, amit az intézmények magas szintű elköteleződése támogat. Az MNB minden banktól elvárta, hogy digitális transzformációs stratégiát alkosson, az ezek alapján kirajzolódó kép alapján az elkövetkező évekre is további fejlődés várható. A banki fejlesztések hatására bővülnek a teljeskörűen digitalizált termékkörök, ahol nemcsak az ügyfelek találkozhatnak digitális felületekkel, de maga a banki belső folyamat is teljesen digitális. Annak érdekében, hogy a hazai bankrendszer hosszútávú versenyképessége tovább javulhasson, szükséges a termékpaletta további digitalizációja mellett a belső rendszerek és az eszközpark korszerűsítése is.

A hazai biztosítók digitalizációs szintjének alakulásában is folyamatos fejlődés azonosítható. A digitalizáció kiemelt cél a biztosítók többségénél, ami a főbb lakossági biztosítási termékek széleskörű online elérhetőségében tetten is érhető, azonban a hosszútávú, stratégiai szintű digitális transzformációs szemlélet még nem jelenik meg valamennyi intézménynél. A biztosítók belső működésében szükséges a folyamatok automatizációját fejleszteni, illetve az intézményeknél meglevő adatvagyon hatékonyabb kiaknázása is segítheti a versenyképesebb működést.